Välkommen till våran hemsida!

För snabb respons, använd kontakmenyn.

Elbesök har sedan starten hjälpt både företag och privatpersoner med elinstallationer i allt ifrån friggebodar till restaurangkök och mindre fartyg. Vi utför vanligt förkommande installationer som jordfelsbrytare och effektvakter och vi kan även göra felsökningar och energianalyser*. Datanätverk och telefoni både på företag och i hemmamiljö samt elinstallationer i så känsliga miljöer som musikstudios är några fler exempel på vad Elbesök kan hjälpa dig med.